Pretraživanje
škole

video title

MAARIF ZOVE ĐAKE NOVE – UPIS U PRVI RAZRED 

Upis prvačića u Maarif Schools of Sarajevo traje od 01. 02. do 28. 02. 2022. godine. Pozivaju se zainteresirani roditelji da blagovremeno izvrše ovu zakonsku obavezu kako bi škola imala dovoljno vremena da se kvalitetno pripremi za prijem prvačića i početak nove školske godine.

U prvi razred nove školske godine upisuju se djeca koja do 01. marta 2022. godine imaju navršenih pet i po godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od navedene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja uz pisani zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

LISTA POTREBNE DOKUMENTACIJE:  

  1. Rodni list (original ili ovjerena kopija)
  2. Potvrda o prebivalištu (CIPS), odnosno bijeli karton ili rješenje o privremenom/stalnom boravku za strance koje izdaje Služba za strance Bosne i Hercegovine
  3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
  4. Potvrda o završenom obaveznom predškolskom programu ili izjava roditelja sa obrazloženjem zbog čega dijete nije pohađalo opp
  5. Ljekarsko uvjerenje
  6. Medicinska dokumentacija (za učenike koji imaju historiju određenog zdravstvenog stanja a na koju bi škola trebala obratiti posebnu pažnju)

Rana prijava za upis učenika u prvi razred osnovne škole već je počela i može se vršiti onlajn, putem linka kojeg možete pronaći na našoj facebook-stranici Maarif Schools of Sarajevo i veb-stranici maarifschools.edu.ba ili pozivom na broj telefona: 062 271 004.

Ranom prijavom stiče se pravo na popust za školarinu u iznosu od 15%. Budite dio naše porodice!

MAARIF SCHOOLS OF SARAJEVO – KORAK DALJE U OBRAZOVANJU