our values

PODRUČJA RADA

OBRAZOVANJE

 

- Otvaranje škola na predškolskom, osnovnom, srednjem i višem nivou

- Otvaranje kulturnih i studijskih centara i kurseva za kontinuirano obrazovanje
 

OBRAZOVNA PODRŠKA

 

- Obezbjeđivanje dodatne opreme za školske aktivnosti kao što su: sportski i umjetnički centri, laboratorije ili biblioteke

- Podrška planovima za karijeru diplomiranih studenata koju prati i usmjerava Turska fondacija “Maarif”

 

PUBLIKACIJE

 

- Stvaranje organa za publikacije

- Razvoj, produkcija i objavljivanje obrazovnih sadržaja i programa

- Istraživačke i razvojne aktivnosti koje se tiču ​​programa, sadržaja i nastavnih metoda

- Organizacija kolokvija, konferencija i radionica; saradnja sa institucijama koje djeluju u oblasti obrazovanja i objavljivanje periodičnih publikacija

 

ŠKOLA I STANOVANJE

 

- Dodjela stipendija

- Materijalna podrška od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja u smislu knjiga, odjeće, računara i softvera

- Otvaranje internata za studente i članove obrazovnog procesa