our values

ORIJENTACIONE USLUGE

Turska fondacija “Maarif” pridaje veliku važnost uslugama usmjeravanja za pojedince koji imaju samospoznaju, koji su informirani o različitim obrazovnim i profesionalnim mogućnostima i koji vole preuzeti odgovornosti.

Kao rezultat toga, škole “Maarif” nude usluge orijentacije pod vodstvom stručnjaka. Na ovom polju škole vode računa o kognitivnom, afektivnom i psihomotornom razvoju učenika i nastoje ih steći profesionalnom savješću.


Kako bi pružila efikasne usluge savjetovanja, Fondacija ima koristi od ljudi koji su obučeni za savjetovanje i vođenje i koji imaju profesionalno iskustvo u oblasti obrazovanja.
Fondacija pri zapošljavanju stručnjaka pažljivo bira što je više moguće stručnjaka zemalja u kojima djeluje.

Inače, Fondacija pokušava razviti regrutovano osoblje putem periodično organiziranih internih obuka.
U predstavljanju usluga usmjeravanja Fondacija nije ograničena na stručnjake nego ima i edukacijsko osoblje.

 Turska fondacija “Maarif” ohrabruje ih da aktivno učestvuju u procesu orijentacije i svijesti učenika.