our values

OBAZOVNE TEHNOLOGIJE I
NASTAVNI MATERIJALI

U cilju predstavljanja visokokvalitetnog obrazovanja Turska fondacija “Maarif” obnavlja i razvija obrazovne alate i opremu u pogledu faktora kao što su nove obrazovne tehnologije, zahtjevi nastavnog plana i programa, strategije, tehnike i metode za efikasno podučavanje. Također ima koristi od tehnologija za obrazovanje na daljinu i materijala koji se odnose na digitalno obrazovanje.

Fondacija bira nastavne programe, metode učenja, obrazovne alate i opremu uzimajući u obzir naučni i tehnološki razvoj, socijalne uslove i zahtjeve dotičnih zemalja. Uživa u prilikama i lokalnoj infrastrukturi u razvoju štampanog, vizualnog, slušnog i digitalnog materijala.