our values

NASTAVA TURSKOG JEZIKA

Turska fondacija “Maarif” pridaje posebnu važnost podučavanju turskog jezika i kulture kako bi se ona uvela u svijet i uspostavila kulturne mostove između turskog i različitih društava.

U školama “Maarif” kursevi turskog jezika su obavezni ili fakultativni u sedmičnim satima pripremljenim prema službenim programima dotičnih zemalja.

Napravljeno prema međunarodnim standardima učenja jezika, podučavanje turskog jezika podržava vannastavne aktivnosti, klupske aktivnosti i aktivnosti koje imaju za cilj praktičnu upotrebu turskog jezika.

Fondacija ima za cilj osigurati učenje turskog jezika na nivou B2 među učenicima koji su završili srednju školu.

U ovoj perspektivi, studentima koji su završili srednju školu savladavanje turskog jezika na nivou B2 pruža mogućnost da uz stipendiju nastave i visoko obrazovanje u Turskoj.
Da bi razjasnila nivo savladavanja turskog jezika, Fondacija kao reference uzima Evropski jezični portfolij (ELP) i uspostavlja centralni ispit za certifikat na turskom jeziku koji mjeri kvalifikacije za ELP.