our values

NASTAVNI PROCES

Kurikulumi se pripremaju sistematski u skladu sa razvojnim standardima programa i u pogledu elemenata poput ciljeva učenja, sadržaja, procesa učenja i tehnika mjerenja i ocjenjivanja.
Uzimajući u obzir procese ljudskog razvoja, Turska fondacija “Maarif” nastoji pružiti programe posvećene sveobuhvatnom razvoju.

Pripremljeni na principu cjelovitosti, programi imaju za cilj postizanje uravnoteženog i efikasnog načina kojim studenti mogu steći znanje, vještine i vrijednosti.
Fondacija predstavlja fleksibilne programe uzimajući u obzir kriterijume kao što su: međunarodni standardi obrazovanja, zakonodavstvo dotičnih zemalja, zahtjevi vremena, očekivanja roditelja, potrebe i nivoi kognitivne, emocionalne i psihomotorne zrelosti svakog učenika.
Svrha ovih programa jeste uspostavljanje interne discipline, prenošenje naučnih saznanja, univerzalnih i lokalnih vrijednosti i stjecanje praktičnih vještina za svakodnevni život.
U pripremi programa za historiju i kulturu, Fondacija pridaje veliku vrijednost objektivnosti, naučnim principima i metodama društvenih nauka poput učenja zasnovanog na dokazima i historijske empatije.

Fondacija predstavlja programe posvećene vjerskom obrazovanju u nekim muslimanskim zemljama u kojima provodi obrazovne aktivnosti. Ovi su programi pripremljeni u skladu sa zakonodavstvom zemalja i odnose se na primarne izvore islama, uključujući Kur'an i sunnet. Fondacija uzima u obzir vjersku i kulturnu osjetljivost i socijalne uvjete dotičnih zemalja.
U nekim zemljama škole “Maarif” djeluju u okviru programa IB i IGCSE koji imaju visoku reputaciju u svijetu.

 Kroz programe koji sadrže univerzalne i lokalne elemente, Fondacija ima cilj srednjoročno i dugoročno predstaviti primjeran model nastave.