our values

VRTIĆPODRUČJA RADA ŠKOLA „MAARIF“ U SARAJEVU

OBRAZOVANJE - U kampusu Škola „Maarif“ u Sarajevu nalazi se vrtić, osnovna i srednja škola, a nastava se realizira po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo na bosanskom, engleskom i turskom jeziku uz najsavremeniju opremu i nastavna pomagala. Učenici imaju podršku i u vidu neformalnog obrazovanja kroz različite centre za edukaciju i učenje stranih jezika, školske sekcije, umjetničke radionice, kulturne programe, sportske aktivnosti i naučno-nastavna putovanja.

PODRŠKA OBRAZOVANJU – U okviru Škola „Maarif“ nalaze se: moderna sportska dvorana, biblioteka, savremeno opremljena laboratorija, konferencijska sala, školski restoran, kabineti za informatiku, robotiku i prirodne nauke, atelje i izložbeni prostor.

STIPENDIRANJE – U Školama „Maarif“ je moguće ostvariti stipendiju (popust na školarinu) za osnovnu i srednju školu. Svi učenici su dobrodošli na testiranje za stipendiju (popust na školarinu). Bazirano na kompetencijama i sposobnostima koje pokažu na testiranju, ali i na osnovu rezultata u prethodnom periodu, određuje se visina iznosa stipendije učenika, odnosno popusta na školarinu.

Vrtić

Maarif Kindergarten“ privatna je predškolska ustanova koja se bavi odgojem i obrazovanjem djece od prve godine života do njihovog polaska u školu. Naš vrtić prati i implementira savremene svjetske metode i pristup djeci predškolskog uzrasta. Program u našoj ustanovi temelji se na djetetovom samostalnom učenju i nesmetanom izražavanju  kreativnosti uz nadzor stručnog kadra i prilagođenog programa za njegov razvoj. Svako dijete pažljivo se prati i usmjerava prema sklonostima i interesovanjima.

Dostupan je i pripremni program polaska u školu. Veliki trud ulaže se kako bi svako dijete napredovalo i izgradilo se kroz sljedeće razvojne faze: kognitivni i emocionalni razvoj, razvoj socijalnih vještina, razvoj govora i motorike. Pored redovnih svakodnevnih aktivnosti nude se i specijalizirane, i to: likovni i muzički odgoj, engleski i turski jezik i vjeronauka. Vrtić raspolaže adekvatnim prostorom kako u svojoj unutrašnjosti tako i izvan nje. U vrtiću se nalazi velika, namjenski opremljena prostorija samo za igru, trpezarija, spavaonica i park u dvorištu vrtića. Učionice su opremljene savremenim igračkama i materijalima prilagođenim svakoj uzrasnoj grupi. Ishrana se svakodnevno priprema od svježih namirnica i djeci se nudi zdrav obrok sa svježim sezonskim voćem i povrćem. Obaveza i uloga naših odgajatelja jeste podržati razvoj potencijala svakog djeteta polazeći od njegove razvojne razine, zanimanja i potreba. Odgajatelji izrađuju planove i programe koji potiču igru i aktivno uključivanje. Naš je cilj da se djeca osjećaju sigurno i prihvaćeno i da se djeci pomogne razviti samopouzdanje, samoupravljanje i samostalnost.