our values

OSNOVNA ŠKOLAPODRUČJA RADA ŠKOLA „MAARIF“ U SARAJEVU

OBRAZOVANJE - U kampusu Škola „Maarif“ u Sarajevu nalazi se vrtić, osnovna i srednja škola, a nastava se realizira po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo na bosanskom, engleskom i turskom jeziku uz najsavremeniju opremu i nastavna pomagala. Učenici imaju podršku i u vidu neformalnog obrazovanja kroz različite centre za edukaciju i učenje stranih jezika, školske sekcije, umjetničke radionice, kulturne programe, sportske aktivnosti i naučno-nastavna putovanja.

PODRŠKA OBRAZOVANJU – U okviru Škola „Maarif“ nalaze se: moderna sportska dvorana, biblioteka, savremeno opremljena laboratorija, konferencijska sala, školski restoran, kabineti za informatiku, robotiku i prirodne nauke, atelje i izložbeni prostor.

STIPENDIRANJE – U Školama „Maarif“ je moguće ostvariti stipendiju (popust na školarinu) za osnovnu i srednju školu. Svi učenici su dobrodošli na testiranje za stipendiju (popust na školarinu). Bazirano na kompetencijama i sposobnostima koje pokažu na testiranju, ali i na osnovu rezultata u prethodnom periodu, određuje se visina iznosa stipendije učenika, odnosno popusta na školarinu.
 

OSNOVNA ŠKOLA

Osnovnoškolsko obrazovanje omogućava  razvoj i napredovanje svakog učenika i učenice u skladu s njihovim sposobnostima. Ciljevi obrazovanja u Osnovnoj školi „Maarif“ usmjereni su na omogućavanje potpunog intelektualnog, emocionalnog, socijalnog, moralnog i fizičkog razvoja svakog učenika. S tim u vezi, velika pažnja polaže se na učenički razvoj kreativnosti, sticanje kvalitetnih znanja i vještina, razvoj samopouzdanja, samoinicijative, svijesti o važnosti sopstvenog zdravlja i zaštiti i očuvanju prirodne sredine.

Dva su nivoa obrazovanja u osnovnoj školi: I-IV (razredna nastava) i V – IX (predmetna nastava). Redovna nastava u Osnovnoj školi „Maarif“ odvija se na bosanskom jeziku po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo. Izučavaju se i dva strana jezika: engleski i turski. Prirodnu grupu predmeta, tj. Matematiku, Fiziku, Biologiju, Hemiju i Informatiku učenici predmetne nastave slušaju na engleskom jeziku. Pored redovne nastave, oba nivoa obrazovanja obogaćena su mnogobrojnim vannastavnim aktivnostima koje se realiziraju kroz radionice, sekcije i klubove.