our values

SREDNJA ŠKOLAPODRUČJA RADA ŠKOLA „MAARIF“ U SARAJEVU

OBRAZOVANJE - U kampusu Škola „Maarif“ u Sarajevu nalazi se vrtić, osnovna i srednja škola, a nastava se realizira po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo na bosanskom, engleskom i turskom jeziku uz najsavremeniju opremu i nastavna pomagala. Učenici imaju podršku i u vidu neformalnog obrazovanja kroz različite centre za edukaciju i učenje stranih jezika, školske sekcije, umjetničke radionice, kulturne programe, sportske aktivnosti i naučno-nastavna putovanja.

PODRŠKA OBRAZOVANJU – U okviru Škola „Maarif“ nalaze se: moderna sportska dvorana, biblioteka, savremeno opremljena laboratorija, konferencijska sala, školski restoran, kabineti za informatiku, robotiku i prirodne nauke, atelje i izložbeni prostor.

STIPENDIRANJE – U Školama „Maarif“ je moguće ostvariti stipendiju (popust na školarinu) za osnovnu i srednju školu. Svi učenici su dobrodošli na testiranje za stipendiju (popust na školarinu). Bazirano na kompetencijama i sposobnostima koje pokažu na testiranju, ali i na osnovu rezultata u prethodnom periodu, određuje se visina iznosa stipendije učenika, odnosno popusta na školarinu.
 

SREDNJA ŠKOLA

U srednjoj školi „Maarif“  nastava se realizira prema Planu i programu Kantona Sarajevo. Gimnazija je općeg smjera, ali ukoliko brojno stanje učenika u izbornim područjima bude odgovarajuće, učenicima će pored općeg smjera biti dostupni i: prirodni, društveni, matematičko-informatički i jezički smjer.

Nastava se odvija na bosanskom jeziku dok se prirodna grupa predmeta, tj. Fizika, Matematika, Biologija, Hemija i Informatika realiziraju na engleskom jeziku. Za navedene predmete koriste se Cambridge udžbenici, a pokrenut je proces i procedura za dobijanje međunarodne licence za IB-školu. Školski program bogat je mnogobrojnim sekcijama i vannastavnim aktivnostima koje učenicima omogućavaju proširivanje znanja u svim oblastima.