our values

ONLINE PRIJAVA ZA
UPIS PRVAČIĆA

ONLINE PRIJAVA ZA UPIS PRVAČIĆAPotrebna dokumentacija

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Ljekarsko uvjerenje

3. Uvjerenje o polaganju Obaveznog predškolskog programa

4. CIPS – prijava o mjestu boravka

Dokumentaciju možete dostaviti na mail u prilogu.

sekretar@maarifschools.edu.ba