our values

Vijesti

27/04/2021

STIPENDIRAMO BUDUĆE NASTAVNIKE

Turska Fondacija Maarif, u saradnji sa Marmara Univerzitetom organizuje jednogodišnji master program za buduće uposlenike Maarif Schools of Sarajevo.

Uslovi za apliciranje:

- državljanstvo Bosne i Hercegovine;

- baccalaureate diploma nastavničkog usmjerenja ili pedagoško/psihološkog usmjerenja

- poznavanje turskog jezika

- uvjerenje o nekažnjavanju

Odabrani kandidati ostvaraju pravo na stipendiju za jednogodišnji master program na Marmara Univerzitetu u Istanbulu. Nakon uspješno završenog master studija osiguran je dvogodišnji radni angažman u Maarif Schools of Sarajevo.

Link za prijave: https://forms.gle/pMiv1svKtFZT1DucA