our values

Vijesti

12/07/2019

Škole „Maarif“ u Sarajevu ugostile su učenike iz Istanbula


Škole „Maarif“ u Sarajevu su bile domaćin više od pedeset studenata sa Univerziteta Šehir i Univerziteta zdravstvenih nauka iz Istanbula koji u Bosni i Hercegovini realizuju ljetnju školu i naučno-nastavnu ekskurziju. Predstavnici Škola „Maarif“ su gostima predstavili svoj obrazovni rad i aktivnosti.