Postupak prijave i upisa u Maarif Schools of Sarajevo u 1. godinu IB Diploma Programa

Kandidati koji se prijavljuju u 1. godinu IB Diploma Programme trebaju imati završenu 2. godinu bilo kojeg četverogodišnjeg srednjoškolskog programa u Bosni i Hercegovini ili drugim državama.

Kriterije za upis u IBDP 1. godinu, kao i broj primljenih kandidata određuje škola oslanjajući se na generalne i posebne kriterije.


Generalni kriteriji:

 • Konačni uspjeh u prve dvije godine srednje škole ne smije biti manji od 4.00 prema nacionalnom sistemu ocjenjivanja.
 • Zaključne ocjene iz predmeta bosanskog jezika, engleskog jezika i matematike u prve dvije godine bilo koje četverogodišnje srednje škole ne smije biti manji od 4.00. Ako kandidat nema 4.00 iz jednog od spomenutih predmeta, kandidat će imati priliku pristupiti prijemnom ispitu za spomenute predmete na kojem može osvojiti dodatne bodove.
 • Stranim učenicima zaključna ocjena iz maternjeg ili prvog jezika će se računati umjesto zaključne ocjene iz bosanskog jezika. Ukoliko je prvi jezik engleski jezik, u tom slučaju zaključna ocjena iz engleskog jezika će se računati dva puta.

Posebni kriteriji:

 • Ocjena vladanja u prve dvije godine bilo koje četverogodišnje srednje škole ne smije biti manja od vrlo dobar prema nacionalnom sistemu ocjenjivanja.
 • Kandidat mora prisustvovati razgovoru sa IBDP koordinatorom i psihologom/pedagogom škole.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Formular za prijavu
 • Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija ili original)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija ili original)
 • Kopija prve stranice pasoša za strane kandidate (stranica sa ličnim podacima)
 • Svjedočanstvo o završenom 1. razredu srednje škole (za strane državljane potreban je ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)
 • Svjedočanstvo o završenom 2. razredu srednje škole (za strane državljane potreban je ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)
 • Kompletnu dokumentaciju poslati poštom na adresu: Maarif Schools of Sarajevo, Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (uz naznaku „upisna dokumentacija IBDP) ili donijeti direktno u PR prostorije škole ili skenirano IBDP koordinatoru (na email adresu: ermin.dogan@ba.maarifschools.org).

Upisni rok: do 31. avgusta..

O postupku upisa, rasporedu razgovora i eventualnog prijemnog ispita, kandidati će biti obaviješteni nakon izvršene prijave.


Formular za prijavu (preuzmite sa sljedećem linku ili u PR prostorijama škole)


Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Klikoni për të bërë një pyetje.
Kontaktirajte Nas
Shkolla jote Zgjidhni