Škole „Maarif“ u Sarajevu ugostile su učenike iz Istanbula
Škole „Maarif“ u Sarajevu ugostile su učenike iz Istanbula

Škole „Maarif“ u Sarajevu ugostile su učenike iz Istanbula


Škole „Maarif“ u Sarajevu su bile domaćin više od pedeset studenata sa Univerziteta Šehir i Univerziteta zdravstvenih nauka iz Istanbula koji u Bosni i Hercegovini realizuju ljetnju školu i naučno-nastavnu ekskurziju. Predstavnici Škola „Maarif“ su gostima predstavili svoj obrazovni rad i aktivnosti.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi