Područja Rada

OBRAZOVANJE

 • Otvaranje škola na predškolskom, osnovnom, srednjem i višem nivou.
 • Otvaranje kulturnih i studijskih centara i kurseva za kontinuirano obrazovanje.

OBRAZOVNA PODRŠKA

 • Obezbjeđivanje dodatne opreme za školske aktivnosti kao što su: sportski i umjetnički centri, laboratorije ili biblioteke.
 • Podrška planovima za karijeru diplomiranih studenata koju prati i usmjerava Turska fondacija “Maarif”.

PUBLIKACIJE

 • Stvaranje organa za publikacije.
 • Razvoj, produkcija i objavljivanje obrazovnih sadržaja i programa.
 • Istraživačke i razvojne aktivnosti koje se tiču ​​programa, sadržaja i nastavnih metoda.
 • Organizacija kolokvija, konferencija i radionica; saradnja sa institucijama koje djeluju u oblasti obrazovanja i objavljivanje periodičnih publikacija.

ŠKOLA I STANOVANJE

 • Dodjela stipendija.
 • Materijalna podrška od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja u smislu knjiga, odjeće, računara i softvera.
 • Otvaranje internata za studente i članove obrazovnog procesa.
Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi