Maarif Schools Of Sarajevo I IBDP

Maarif Schools Of Sarajevo I IBDP

Postupak prijave i upisa u Maarif Schools of Sarajevo u 1. godinu IB Diploma Programme

Kandidati koji se prijavljuju u prvu godinu IB Diploma Programme treba da imaju završenu drugu godinu bilo kojeg četverogodišnjeg srednjoškolskog programa u Bosni i Hercegovini ili drugim državama. Kriterije za upis u IBDP prvu godinu, kao i broj primljenih kandidata određuje škola oslanjajući se na opće i posebne kriterije.


Opći kriteriji

Konačni uspjeh u prve dvije godine srednje škole ne smije biti manji od 4.00 prema nacionalnom sistemu ocjenjivanja.

Zaključne ocjene iz predmeta bosanski jezik i književnost, engleski jezik i matematika u prve dvije godine bilo koje četverogodišnje srednje škole ne smiju biti manje od 4.00. Ako kandidat nema 4.00 iz jednog od spomenutih predmeta, imat će priliku pristupiti prijemnom ispitu na kojem može osvojiti dodatne bodove za upis.


Stranim učenicima zaključna ocjena iz maternjeg ili prvog jezika računat će se umjesto zaključne ocjene iz bosanskog jezika i književnosti. Ukoliko je prvi jezik engleski, u tom slučaju zaključna ocjena iz engleskog jezika računat će se dvaput.


Posebni kriteriji

Ocjena vladanja u prve dvije godine bilo koje četverogodišnje srednje škole ne smije biti manja od vrlo dobar prema nacionalnom sistemu ocjenjivanja.

Kandidat mora dostaviti motivaciono pismo uz upisni formular i ostale popratne dokumente u kojem će navesti razlog prijave u IBDP-školu, svoje buduće težnje i ambicije. Pismo će biti prihvaćeno samo na bosanskom ili engleskom jeziku. Motivaciono pismo se neće bodovati i uvrštavati u ukupan broj bodova, ali je obavezan dokument u procesu prijave kao uslov za valjanu prijavu.

Kandidat mora prisustvovati razgovoru na kojem može dobiti najmanje 5, a najviše 10 dodatnih bodova.


Potrebna dokumentacija za prijavu:

Formular za prijavu (preuzmite ovdje)

Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija ili original, a za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)

Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija ili original, a za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)

Kopija prve stranice pasoša za strane kandidate (stranica sa ličnim podacima)

Svjedočanstvo o završenom I razredu srednje škole (za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)

Svjedočanstvo o završenom II razredu srednje škole (za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)

Motivaciono pismo na bosanskom ili engleskom jeziku


Kompletnu dokumentaciju poslati na info@ba.maarifschools.org ili donijeti direktno na školsku adresu Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Upisni rok u toku!


Prijave nakon upisnog roka bit će primljene jedino u slučaju postojanja upražnjenih mjesta.

Više informacija možete dobiti na broj telefona: 033/257-260 ili 062/271-004, kao i na web-stranici škole.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi