Biti nastavnik u Maarifu

Biti nastavnik u Maarifu

Biti nastavnik u Maarifu

“Türkiye Maarif Vakfının öğretmenleri ve okul yöneticileri, Vakfın misyon ve vizyonuna uygun şekilde dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumlarında ülkesine ve milletine faydalı erdemli nesiller yetiştirmek için çalışır. Türkiye’nin yurt dışındaki yüzü ve kültür elçileri de olan Maarif öğretmenleri ve yöneticileri, Vakfın kurulduğu günden bu yana dört yılda elde ettiği başarıda ve katettiği mesafede önemli bir paya sahiptir.


Maarif Okullarında öğretmen ve yönetici olmak için, Türkiye Maarif Vakfı tarafından verilen ilanda bulunan özelliklere sahip kişiler ilana başvurur. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan yazılı sınava girmek için davet edilir. Sınavda başarılı olan adaylar; alana ilişkin bilgilerin, yönetici kabiliyetlerinin taşınıp taşınmadığının ve dil becerilerinin yeteli olup olmadığının ölçüldüğü üç aşamalı sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçen adaylar Maarif Okullarında öğretmen yahut idareci olarak istihdam edilir.”

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi