Anketiranje roditelja i učenika koji pohađaju škole

Anketiranje roditelja i učenika koji pohađaju škole "Maarif"

Januar 26, 2020

Turska fondacija "Maarif izvršila je anketiranje roditelja i učenika koji pohađaju škole "Maarif" u 24 zemlje svijeta za školsku 2018/19. godinu. Rezultati anketiranja pokazali su da su škole "Maarif" u Sarajevu prema zadovoljstvu roditelja najbolje plasirane škole,a prema zadovoljstvu učenika među dvije najistaknutije škole. Zahvaljujemo se našim nastavnicima, uposlenicima, roditeljima, učenicima i svim prijateljima i institucijama koji su doprinijeli razvoju i uspjehu naših škola.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi