Da li ste čuli za RENESANSU U OBRAZOVANJU?

Da li ste čuli za RENESANSU U OBRAZOVANJU?

Maarif Schools of Sarajevo nudi potpuno novi, moderni koncept obrazovanja! U Kampusu škola “Maarif” u Sarajevu nalazi se vrtić, osnovna i srednja škola, a nastava se realizira po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo na bosanskom i engleskom jeziku uz najsavremeniju opremu i nastavna pomagala.

U okviru škola “Maarif” nalaze se: moderna sportska dvorana, biblioteka, savremeno opremljena laboratorija, konferencijska sala, školski restoran, kabineti za informatiku, robotiku, kodiranje i prirodne nauke, atelje i izložbeni prostor. Svi učenici dobrodošli su na testiranje za stipendiju koje organiziramo svake godine na proljeće.

Ciljevi obrazovanja u našim školama usmjereni su na omogućavanje potpunog intelektualnog emocionalnog, socijalnog i moralnog razvoja svakog učenika. Jednako značajnu pažnju pridajemo vannastavnim aktivnostima, raznim umjetničkim i informatičkim radionicama, slikanje na vodi i svili, reljefnu izradu na aluminijumu, izradu dječijih figurica od mirisnog kamena kao i radionicu robotike, programiranja, ming games i dr.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi