POSJETA KANTONALNIM ZVANIČNICIMA
POSJETA KANTONALNIM ZVANIČNICIMA

POSJETA KANTONALNIM ZVANIČNICIMA


Rukovodstva Fondacije i škola "Maarif" posjetili su premijera Kantona Sarajevo gosp. Maria Nenadića i ministra za obrazovanje, nauku i mlade gosp. Anisa Krivića. U odvojenim susretima sa kantonalnim zvaničnicima imali smo priliku prezentovati uspješnost realizacije onlajn-nastave, buduću namjeru za uspostavljanje saradnje sa školom u Konjević Polju i spremnost za organizovanje ljetne škole za svoje učenike sa ciljem da se nadomjeste svi nedostaci u nastavnom procesu u vrijeme pandemije. Obje strane iskazale su raspoloženje za realizaciju budućih zajedničkih projekata.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi