Predavanja KJU
Predavanja KJU

Predavanja KJU

S obzirom na užurban način života i nedostatak vremena, u ostvarivanju svoje odgojne funkcije porodica danas više nego ranije treba podršku drugih sistema. KJU "Porodično savjetovalište" realiziralala je niz interaktivnih predavanja za roditelje naših učenika na sva tri nivoa obrazovanja. Teme su bile sljedeće: „Stres u nastavničkom zanimanju“, „Utjecaj vršnjaka na odrastanje“, „Autoritet u porodici“, „Odgojni stilovi“, „Utjecaj konzumerizma na porodicu“ i „Priprema djece za polazak u školu“.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Klikoni për të bërë një pyetje.
Kontaktirajte Nas
Shkolla jote Zgjidhni