Projekat “pretvori otpad u korisnu stvar”

Projekat “pretvori otpad u korisnu stvar”

Januar 26, 2020

Danas je u našoj školi Aarhus centar u Bosni i Hercegovini održao radionicu o značaju reduciranja otpada u sklopu projekta “Pretvori otpad u korisnu stvar”.
Radionica je održana za učenike V razreda. “Aarhus centar” odlučio je da edukaciju provodi angažirajući djecu u lutkarskim predstavama koje će biti rađene u decembru na temu zaštite okoliša. Tom prilikom izrađivat će lutke na poseban način od otpadnog materijala, odnosno sekundarnih sirovina.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi