Maarif Schools of Sarajevo

Maarif Schools of Sarajevo

Maarif Schools of Sarajevo

PODRUČJA RADA ŠKOLA „MAARIF“ U SARAJEVU


OBRAZOVANJE

U kampusu Škola „Maarif“ u Sarajevu nalazi se vrtić, osnovna i srednja škola, a nastava se realizira po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo na bosanskom, engleskom i turskom jeziku uz najsavremeniju opremu i nastavna pomagala. Učenici imaju podršku i u vidu neformalnog obrazovanja kroz različite centre za edukaciju i učenje stranih jezika, školske sekcije, umjetničke radionice, kulturne programe, sportske aktivnosti i naučno-nastavna putovanja.


PODRŠKA OBRAZOVANJU

U okviru Škola „Maarif“ nalaze se: moderna sportska dvorana, biblioteka, savremeno opremljena laboratorija, konferencijska sala, školski restoran, kabineti za informatiku, robotiku i prirodne nauke, atelje i izložbeni prostor.


STIPENDIRANJE

U Školama „Maarif“ je moguće ostvariti stipendiju (popust na školarinu) za osnovnu i srednju školu. Svi učenici su dobrodošli na testiranje za stipendiju (popust na školarinu). Bazirano na kompetencijama i sposobnostima koje pokažu na testiranju, ali i na osnovu rezultata u prethodnom periodu, određuje se visina iznosa stipendije učenika, odnosno popusta na školarinu.

VRTIĆ

VRTIĆ

Maarif Kindergarten“ privatna je predškolska ustanova koja se bavi odgojem i obrazovanjem djece od prve godine života do njihovog polaska u školu. Naš vrtić prati i implementira savremene svjetske metode i pristup djeci predškolskog uzrasta. Program u našoj ustanovi temelji se na djetetovom samostalnom učenju i nesmetanom izražavanju kreativnosti uz nadzor stručnog kadra i prilagođenog programa za njegov razvoj. Svako dijete pažljivo se prati i usmjerava prema sklonostima i interesovanjima.


Dostupan je i pripremni program polaska u školu. Veliki trud ulaže se kako bi svako dijete napredovalo i izgradilo se kroz sljedeće razvojne faze: kognitivni i emocionalni razvoj, razvoj socijalnih vještina, razvoj govora i motorike. Pored redovnih svakodnevnih aktivnosti nude se i specijalizirane, i to: likovni i muzički odgoj, engleski i turski jezik i vjeronauka. Vrtić raspolaže adekvatnim prostorom kako u svojoj unutrašnjosti tako i izvan nje. U vrtiću se nalazi velika, namjenski opremljena prostorija samo za igru, trpezarija, spavaonica i park u dvorištu vrtića. Učionice su opremljene savremenim igračkama i materijalima prilagođenim svakoj uzrasnoj grupi. Ishrana se svakodnevno priprema od svježih namirnica i djeci se nudi zdrav obrok sa svježim sezonskim voćem i povrćem. Obaveza i uloga naših odgajatelja jeste podržati razvoj potencijala svakog djeteta polazeći od njegove razvojne razine, zanimanja i potreba. Odgajatelji izrađuju planove i programe koji potiču igru i aktivno uključivanje. Naš je cilj da se djeca osjećaju sigurno i prihvaćeno i da se djeci pomogne razviti samopouzdanje, samoupravljanje i samostalnost.

OSNOVNA ŠKOLA

OSNOVNA ŠKOLA

Osnovnoškolsko obrazovanje omogućava razvoj i napredovanje svakog učenika i učenice u skladu s njihovim sposobnostima. Ciljevi obrazovanja u Osnovnoj školi „Maarif“ usmjereni su na omogućavanje potpunog intelektualnog, emocionalnog, socijalnog, moralnog i fizičkog razvoja svakog učenika. S tim u vezi, velika pažnja polaže se na učenički razvoj kreativnosti, sticanje kvalitetnih znanja i vještina, razvoj samopouzdanja, samoinicijative, svijesti o važnosti sopstvenog zdravlja i zaštiti i očuvanju prirodne sredine.


Dva su nivoa obrazovanja u osnovnoj školi: I-IV (razredna nastava) i V – IX (predmetna nastava). Redovna nastava u Osnovnoj školi „Maarif“ odvija se na bosanskom jeziku po Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo. Izučavaju se i dva strana jezika: engleski i turski. Prirodnu grupu predmeta, tj. Matematiku, Fiziku, Biologiju, Hemiju i Informatiku učenici predmetne nastave slušaju na engleskom jeziku. Pored redovne nastave, oba nivoa obrazovanja obogaćena su mnogobrojnim vannastavnim aktivnostima koje se realiziraju kroz radionice, sekcije i klubove.

SREDNJA ŠKOLA

U srednjoj školi „Maarif“ nastava se realizira prema Planu i programu Kantona Sarajevo. Gimnazija je općeg smjera, ali ukoliko brojno stanje učenika u izbornim područjima bude odgovarajuće, učenicima će pored općeg smjera biti dostupni i: prirodni, društveni, matematičko-informatički i jezički smjer.


Nastava se odvija na bosanskom jeziku dok se prirodna grupa predmeta, tj. Fizika, Matematika, Biologija, Hemija i Informatika realiziraju na engleskom jeziku. Za navedene predmete koriste se Cambridge udžbenici, a pokrenut je proces i procedura za dobijanje međunarodne licence za IB-školu. Školski program bogat je mnogobrojnim sekcijama i vannastavnim aktivnostima koje učenicima omogućavaju proširivanje znanja u svim oblastima.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi