MAARIF ZOVE ĐAKE NOVE – UPIS U PRVI RAZRED II UPISNI ROK

MAARIF ZOVE ĐAKE NOVE – UPIS U PRVI RAZRED II UPISNI ROK

Upis prvačića u Maarif Schools of Sarajevo u augustovskom roku traje od 01. 08. do 25. 08. 2022. godine. Pozivaju se zainteresirani roditelji da blagovremeno izvrše ovu zakonsku obavezu kako bi škola imala dovoljno vremena da se kvalitetno pripremi za prijem prvačića i početak nove školske godine.
U prvi razred nove školske godine upisuju se djeca koja do 01. marta 2022. godine imaju navršenih pet i po godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od navedene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja uz pisani zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Link za prijave: https://forms.office.com/r/naZ2v53d3Z

LISTA POTREBNE DOKUMENTACIJE:
1. Rodni list (original ili ovjerena kopija)
2. Potvrda o prebivalištu (CIPS), odnosno bijeli karton ili rješenje o privremenom/stalnom boravku za strance koje izdaje Služba za strance Bosne i Hercegovine
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
4. Potvrda o završenom obaveznom predškolskom programu ili izjava roditelja sa obrazloženjem zbog čega dijete nije pohađalo opp
5. Ljekarsko uvjerenje
6. Medicinska dokumentacija (za učenike koji imaju historiju određenog zdravstvenog stanja a na koju bi škola trebala obratiti posebnu pažnju)

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi